Nadační fond Paragraf vznikl v červnu 2018 v Ostravě jako reakce na nízkou úroveň právního vědomí obyvatel a absenci státního systému právního vzdělání ve školách. Postupem času se naše činnost rozšířila i na další problémy, spojené s právem, navázali jsme spolupráci se statutárním městem Ostrava v oblasti prevence kriminality nebo jsme začali přispívat právními informacemi do Moravskoslezského deníku.

Zakladatelem nadačního fondu je Mgr. Petr Kausta, advokát se sídlem v Ostravě, s více než dvacetiletou advokátní praxí. Spolu se zakladatelem se na činnosti nadačního fondu podílejí i další advokáti, advokátní koncipienti, právníci a další. Do činnosti nadačního fondu jsou zapojeni i externí spolupracovníci, a to zejména zástupci ostatních právních profesí, zejména soudci a státní zástupci, ale též soudní znalci, policisté, lékaři, psychologové a další.

Vznik:   14. června 2018
IČ:   07213433
Sídlo:   Čs. legií 1719/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Zapsán:  N 1298 Nadační rejstřík Krajský soud Ostrava

Pomáháme Vám znát právo.