• POMÁHÁME VÁM
    ZNÁT PRÁVO
    Nadační fond Paragraf

Nejlepší způsob, jak zjistit, nač mám právo Žijeme ve státě, kde platí zásada „neznalost zákona neomlouvá"

Přinášíme vám přehledné srozumitelné stručné právní informace.

Množství právních předpisů je takové, že se v něm mnohdy těžce orientuje i právní odborník. Pro vaši rychlejší orientaci jsme právní informace rozčlenili podle životních oblastí:

Dítě

Právo jednoduchou a srozumitelnou formou určené dětem a mládeži. Více zde

Občan

Právní informace pro rodinu, práci, podnikání, z oblasti náhrady škody, dědictví. Více zde

Stát

Vše, co je v právu spojeno se státem a orgány státu nebo samosprávy. Více zde

Zahraničí

Právní informace ze zahraniční - právo Evropské Unie a dalších států. Více zde

Projekty Nadačního fondu Paragraf

Hlavním projektem Nadačního fondu Paragraf je provozování informačního webu, který bude poskytovat srozumitelné a relevantní právní informace k běžným životním situacím.

Prostřednictvím dalších projektů se chceme zasadit o zvyšování právního vědomí už od základních škol, pomoc obětem trestných činů, a to zejména těm z řad dětí a mládeže, a další. Navázali jsme spolupráci se statutárním městem Ostrava, společně s nímž se podílíme na řadě aktivit v oblasti prevence kriminality, právního vzdělávání nebo podpory a posilování právního vědomí obyvatel města. Z dalších projektů NFP vybíráme:


Novinky a události z Paragrafu