Dnes jsme v rámci našeho projektu „Bezpečnější Ostrava“, který je realizován s finanční podporou Statutárního města Ostravy, uskutečnili workshop pro subjekty realizující a podílející se na prevenci kriminality na území Statutárního města Ostravy, a to na téma „Újma na zdraví a nároky oběti – poškozeného“.

Lektoři hovořili o odškodňování psychické újmy, stanovení mechanismu úrazu, příčinné souvislosti, nebo dopadech trestné činnosti na život poškozeného.

S příspěvky na toto téma vystoupili:

Újma na zdraví, nároky poškozeného. Odškodňování psychické újmy
Lektor: Mgr. Petr Kausta, advokát

Stanovení mechanizmu úrazu, příčinná souvislost, následek, průměrná doba léčení
Lektor: MUDr. Marek Dokoupil, MBA, znalec z oboru zdravotnictví, odvětví soudní lékařství

Dopady trestné činnosti pachatele na osobnost poškozeného. Viktimizační syndromy a jejich využití pro poradenskou práci s oběťmi trestné činnosti
Lektor: PhDr. Petr Štěpaník, psycholog

Workshop byl financován z rozpočtu Statutárního města Ostravy:
Veřejnoprávní smlouva číslo 3203/2018/SVZ.

V případě vašeho zájmu se prosím obraťte na e-mail našeho Nadačního fondu Paragraf  info@nfparagraf.cz, nebo na telefonní číslo +420 596 113 101 nebo na tel. +420 724 100 353, rádi vám pomůžeme.