Dnes jsme v rámci našeho projektu „Bezpečnější Ostrava“, který je realizován s finanční podporou Statutárního města Ostravy, uskutečnili worksop pro subjekty realizující a podílející se na prevenci kriminality na území Statutárního města Ostravy, a to na téma "Tresty obecně prospěšných prací a domácího vězení"

S příspěvky na toto téma vystoupili:

Trest obecně prospěšných prací a jeho přeměny
Lektor: JUDr. Jitka Kaustová, soudkyně – Okresní soud Ostrava

Trest domácího vězení, podmínky pro rozhodnutí
Lektor: JUDr. Roman Vicherek, PhD., soudce – Krajský soud Ostrava

Trest domácího vězení, úloha Probační a mediační služby
Lektor: Mgr. Jitka Měřínská, probační úředník, vedoucí střediska, Probační a mediační služba Frýdek – Místek

Workshop byl financován z rozpočtu Statutárního města Ostravy:
Veřejnoprávní smlouva číslo 3203/2018/SVZ.

V případě vašeho zájmu se prosím obraťte na e-mail našeho Nadačního fondu Paragraf  info@nfparagraf.cz, nebo na telefonní číslo +420 596 113 101 nebo na tel. +420 724 100 353, rádi vám pomůžeme.