Bezpečnější Ostrava


Bezpečnější Ostrava

Účelem projektu je právní vzdělávání, podpora a posilování právního vědomí obyvatel v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality v rámci statutárního města Ostravy.

Zajištění a realizace právního poradenství pro pracovníky v oblasti prevence kriminality, především v oblasti rizikového chování ve školských zařízeních, v oblasti práce s pachateli, potenciálními oběťmi a oběťmi trestných činů, zvláště zranitelnými oběťmi, dětmi a mladistvými, seniory, osobami žijícími rizikovým způsobem života.

Co děláme a realizujeme

  • Přednášky a vzdělávací semináře pro pracovníky v oblasti prevence kriminality, školitele, sociální pracovníky, výchovné poradce, kurátory a jiné osoby v rámci prevence kriminality
  • Účast právních odborníků na setkávání pracovních skupin a týmů Magistrátu města Ostravy
  • Zajišťování právní podpory pro subjekty, pracovní skupiny a týmy naplňující Strategii prevence kriminality
  • Tvorba příspěvků na web „Bezpečnější Ostrava“ Statutárního města Ostravy

Naše cíle

  • Intenzivně v regionu spolupracovat se subjekty v oblasti prevence kriminality a podílet se na plánech snižování kriminality v regionu

Jsme členy pracovních skupin Magistrátu města Ostravy

  • Tým pro oběti
  • Tým pro mládež
  • Tým pro pachatele
  • Komise pro sociálně - právní ochranu dětí - komise koordinuje výkon sociálně - právní ochrany na území správního obvodu obce s rozšířenou působností, sleduje působení opatření učiněných obecním úřadem v sociálně právní ochraně dětí, popř. by měla taková sama opatření iniciovat. Poslání komise lze spatřovat i v ochraně týraných a zneužívaných dětí.

S kým spolupracujeme

Statutární město Ostrava, Ministerstvo spravedlnosti ČR, Policie ČR, Probační a mediační služba, Vazební věznice Ostrava, Věznice Heřmanice, Okresní soud v Ostravě, Krajský soud v Ostravě, Okresní státní zastupitelství v Ostravě, Okresní státní zastupitelství ve Frýdku – Místku, znalci z oboru psychologie, psychiatrie, soudního lékařství, neziskové organizace v oblasti protidrogové prevence, prevence kriminality a práce s oběťmi.

Transparentní účet projektu:   115-7550580267/0100

Garant projektu

Ing. Mgr. Marcela Kubalová

Generální partner projektu

 Advokátní kancelář Mgr. Petr Kausta: www.kausta.cz

Hlavní partner projektu

Statutární město Ostrava: www.ostrava.cz

2018 - Projekt je z části realizován s finanční podporou Statutárního města Ostravy z rozpočtu statutárního města Ostravy – Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí mimořádné neinvestiční účelové dotace číslo 3203/2018/SVZ.
2019 - Projekt je z části realizován s finanční podporou Statutárního města Ostravy z rozpočtu statutárního města Ostravy – Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí mimořádné neinvestiční účelové dotace číslo ...../SVZ.
2019 - Projekt je z části realizován s finanční podporou Statutárního města Ostravy z rozpočtu statutárního města Ostravy – Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí mimořádné neinvestiční účelové dotace číslo ...../SVZ.
2019 - Projekt je z části realizován s finanční podporou Statutárního města Ostravy z rozpočtu statutárního města Ostravy – Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí mimořádné neinvestiční účelové dotace číslo ...../SVZ.

Mediální partneři:

Moravskoslezský deník: www.moravskoslezsky.denik.cz       

Eventoví partneři:

Probační a mediační služba: www.pmscr.cz
Policie české republiky: www.pcr.cz
Vězeňská služba Ostrava: www.vscr.cz

POMÁHÁME VÁM ZNÁT PRÁVO

 

  • Aktuality v projektu

21.11.2019  wokshop pro subjekty prevence kriminality v regionu Ostrava v "Projektu OBĚTI"

Téma: Změny v psychice nezletilých dětí, jež jsou obětí trestného činu domácího násilí a pohlavního zneužití

Lektor: PhDr. Petr Štěpaník, psycholog

Lektor: MUDr. Marie Foltýnová, psychiatr

Workshop byl financován z rozpočtu Statutárního města Ostravy:
Veřejnoprávní smlouva číslo ......................

12.11.2019  wokshop pro subjekty prevence kriminality v regionu Ostrava v "Projektu PACHATELÉ"

Téma: Postavení pachatele trestné činnosti (odsouzeného), jeho práva a omezení v trestním řízení – ve stádiu výkonu soudního rozhodnutí

Lektor: Mgr. Igor Krajdl, soudce, Krajský soud v Ostravě

Lektor: plk. Ing. Marek Valenta, 1. zástupce ředitele Vazební věznice Ostrava

Workshop byl financován z rozpočtu Statutárního města Ostravy:
Veřejnoprávní smlouva číslo ......................

11.11.2019  wokshop pro subjekty prevence kriminality v regionu Ostrava v "Projektu PACHATELÉ"

Téma: Výkon trestu odnětí svobody, podmíněné propuštění, osvědčení a nařízení zbytku trestu, přeřazení

Lektor: JUDr. Jitka Kaustová, soudkyně – Okresní soud Ostrava

Lektor: plk. Ing. Marek Valenta, 1. zástupce ředitele Vazební věznice Ostrava

Workshop byl financován z rozpočtu Statutárního města Ostravy:
Veřejnoprávní smlouva číslo ......................

8.11.2019  wokshop pro subjekty prevence kriminality v regionu Ostrava v "Projektu PACHATELÉ"

Téma: Trest domácího vězení

Lektor: JUDr. Roman Vicherek, PhD., soudce, Krajský soud Ostrava

Lektor: Mgr. Jitka Měřínská, probační úředník, Probační a mediační služba Frýdek – Místek

Workshop byl financován z rozpočtu Statutárního města Ostravy:
Veřejnoprávní smlouva číslo ......................

7.11.2019  wokshop pro subjekty prevence kriminality v regionu Ostrava v "Projektu OBĚTI"

Téma: Nejnovější přístupy k forenzní diagnostice syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (CAN)

Lektor: PhDr. Petr Štěpaník, psycholog

Lektor: MUDr. Marek Dokoupil, MBA, znalec z oboru zdravotnictví, odvětví soudní lékařství

Workshop byl financován z rozpočtu Statutárního města Ostravy:
Veřejnoprávní smlouva číslo ......................

4.11.2019  wokshop pro subjekty prevence kriminality v regionu Ostrava v "Projektu OBĚTI"

Téma: Možnosti uplatnění psychické újmy jako nárok v trestním řízení

Lektor: Mgr. Petr Kausta, advokát

Workshop byl financován z rozpočtu Statutárního města Ostravy:
Veřejnoprávní smlouva číslo ......................

31.10.2019  wokshop pro subjekty prevence kriminality v regionu Ostrava v "Projektu OBĚTI"

Téma: Děti jako oběti kybernetické kriminality

Lektor: PhDr. Petr Štěpaník, psycholog

Lektor: Mjr. Mgr. Ondřej Vaněk, odbor analytiky a kybernetické kriminality SKPV KŘ PČR MSK

Workshop byl financován z rozpočtu Statutárního města Ostravy:
Veřejnoprávní smlouva číslo ......................

24.10.2019  wokshop pro subjekty prevence kriminality v regionu Ostrava v "Projektu PACHATELÉ"

Téma: Trestná činnost nezletilých a mladistvých

Lektor: JUDr. Ludmila Kajzarová, soudkyně, Okresní soud Ostrava

Lektor: JUDr. Lenka Čechová, soudkyně, Krajský soud Ostrava

Workshop byl financován z rozpočtu Statutárního města Ostravy:
Veřejnoprávní smlouva číslo ......................

23.10.2019  wokshop pro subjekty prevence kriminality v regionu Ostrava v "Projektu OBĚTI"

Téma: Specifika výslechu nezletilých dětí, jež jsou obětí trestného činu domácího násilí a pohlavního zneužití

Lektor: kpt. Mgr. Marcela Musálková, vrchní komisařka, odbor obecné kriminality KŘPMSK PČR

Lektor: PhDr. Petr Štěpaník, psycholog

Workshop byl financován z rozpočtu Statutárního města Ostravy:
Veřejnoprávní smlouva číslo ......................

22.10.2019  wokshop pro subjekty prevence kriminality v regionu Ostrava v "Projektu PACHATELÉ"

Téma: Trest obecně prospěšných prací

Lektor: JUDr. Jitka Kaustová, soudkyně, Okresní soud Ostrava

Lektor: Mgr. Jitka Měřínská, probační úředník, Probační a mediační služba Frýdek – Místek

Workshop byl financován z rozpočtu Statutárního města Ostravy:
Veřejnoprávní smlouva číslo ......................

15.10.2019  wokshop pro subjekty prevence kriminality v regionu Ostrava v "Projektu PACHATELÉ"

Téma: Nejčastější násilné formy jednání proti zdraví a životu a jejich prokazování v trestním řízení

Lektor: MUDr. Marek Dokoupil, MBA, znalec z oboru zdravotnictví, odvětví soudní lékařství

Lektor: plk. JUDr. Luboš Valerián, PhD., vedoucí odboru obecné kriminality, SKPV KŘ Ostrava PČR

Workshop byl financován z rozpočtu Statutárního města Ostravy:
Veřejnoprávní smlouva číslo ......................

14.10.2019  wokshop pro subjekty prevence kriminality v regionu Ostrava v "Projektu OBĚTI"

Téma: Výkon práv veřejného opatrovníka při uplatnění náhrady škody opatrovance v trestním a civilním řízení

Lektor: Mgr. Petr Kausta, advokát Ostrava

Lektor: Mgr. Vladimíra Knýblová, soudkyně, Okresní soud Ostrava

Workshop byl financován z rozpočtu Statutárního města Ostravy:
Veřejnoprávní smlouva číslo ......................

10.10.2019  wokshop pro subjekty prevence kriminality v regionu Ostrava v "Projektu PACHATELÉ"

Téma: Exekuční a insolvenční řízení, aktuální právní úprava, řešení exekucí a insolvence u odsouzených

Lektor: Mgr. Pavla Fučíková, Exekutorský úřad Ostrava

Lektor: JUDr. Ing. Daniela Majzlíková, LL.M, insolvenční správkyně

Workshop byl financován z rozpočtu Statutárního města Ostravy:
Veřejnoprávní smlouva číslo ......................

8.10.2019  wokshop pro subjekty prevence kriminality v regionu Ostrava v "Projektu OBĚTI"

Téma: Práva obětí a jejich odškodňování

Lektor: Mgr. Jakub Severa, ředitel odboru odškodňování ministerstva spravedlnosti

Lektor: Mgr. Petr Kausta, advokát Ostrava

Workshop byl financován z rozpočtu Statutárního města Ostravy:
Veřejnoprávní smlouva číslo ......................

2.10.2019  wokshop pro subjekty prevence kriminality v regionu Ostrava v "Projektu PACHATELÉ"

Téma: Postavení pachatele trestné činnosti (obžalovaný), jeho práva a omezení v trestním řízení – ve stádiu řízení před soudem

Lektor: Mgr. Igor Krajdl, soudce, místopředseda, Krajský soud v Ostravě

Lektor: Mgr. Petr Kausta, advokát Ostrava

Workshop byl financován z rozpočtu Statutárního města Ostravy:
Veřejnoprávní smlouva číslo ......................

1.10.2019  wokshop pro subjekty prevence kriminality v regionu Ostrava v "Projektu PACHATELÉ"

Téma: Postavení pachatele trestné činnosti (podezřelého, obviněného), jeho práva a omezení v trestním řízení – ve stádiu přípravného řízení 

Lektor: plk. JUDr. Luboš Valerián, PhD., vedoucí odboru obecné kriminality, SKPV KŘ Ostrava PČR

Lektor: Mgr. Petr Kausta, advokát Ostrava

Workshop byl financován z rozpočtu Statutárního města Ostravy:
Veřejnoprávní smlouva číslo ......................

13.9.2019  wokshop pro subjekty prevence kriminality v regionu Ostrava v "Projektu OBĚTI"

Téma: Šikana ve škole a její dopady na školní kolektiv i na jednotlivce

Lektor: PhDr. Ludmila Mrkvicová, klinický psycholog

Lektor: Bc. Tomáš Velička, Poradna pro primární prevenci Ostrava, z. s.

Workshop byl financován z rozpočtu Statutárního města Ostravy:
Veřejnoprávní smlouva číslo ......................

11.9.2019  wokshop pro subjekty prevence kriminality v regionu Ostrava v "Projektu PACHATELÉ"

Téma: Odklony a mediace v trestním řízení

Lektor: Mgr. Petr Kausta, advokát Ostrava

Lektor: Mgr. Jitka Měřínská, probační úředník, Probační a mediační služba Frýdek – Místek

Workshop byl financován z rozpočtu Statutárního města Ostravy:
Veřejnoprávní smlouva číslo ......................

4.9.2019  wokshop pro subjekty prevence kriminality v regionu Ostrava v "Projektu OBĚTI"

Téma:   Právní aspekty výslechu nezletilých dětí v pozici zvlášť zranitelné oběti

Lektor: por. Mgr. Olga Bogdanová, komisařka, 2. oddělení obecné kriminality MŘ Ostrava PČR

Lektor: Mgr. Petr Kausta, advokát

Workshop byl financován z rozpočtu Statutárního města Ostravy:
Veřejnoprávní smlouva číslo ......................

12.12.2018  wokshop pro subjekty prevence kriminality v regionu Ostrava

Téma:   Výkon trestu odnětí svobody

Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, osvědčení a nařízení zbytku trestu
Lektor: JUDr. Roman Vicherek, PhD., soudce – Krajský soud Ostrava

Přeřazení ve výkonu trestu odnětí svobody, návrhy odsouzených proti rozhodnutí ředitele věznice o způsobu zařazení
Lektor: JUDr. Jitka Kaustová, soudkyně – Okresní soud Ostrava

Výkon trestu odnětí svobody a rozhodování ředitele věznice k návrhům odsouzených k přeřazení
Lektor: plk. Ing. Marek Valenta, 1.zástupce ředitele vazební věznice Ostrava

Workshop byl financován z rozpočtu Statutárního města Ostravy:
Veřejnoprávní smlouva číslo 3203/2018/SVZ.

11.12.2018  wokshop pro subjekty prevence kriminality v regionu Ostrava

Téma: Trestná činnost nezletilých a mladistvých

Trestná činnost osob mladších 15 let, typizované případy trestní činnosti a způsoby rozhodování
Lektor: JUDr. Ludmila Kajzarová, soudkyně – Okresní soud Ostrava

Trestná činnost osob starších 15 let a mladších 18 let, typizované případy trestní činnosti a způsoby rozhodování
Lektor: JUDr. Lenka Čechová, soudkyně – Krajský soud Ostrava

Šikana ve škole a její dopady na školní kolektiv a jednotlivce
Lektor: PhDr. Ludmila Mrkvicová, klinický psycholog

Workshop byl financován z rozpočtu Statutárního města Ostravy:
Veřejnoprávní smlouva číslo 3203/2018/SVZ.

10.12.2018  wokshop pro subjekty prevence kriminality v regionu Ostrava

Téma: Tresty obecně prospěšných prací a domácího vězení

Trest obecně prospěšných prací a jeho přeměny
Lektor: JUDr. Jitka Kaustová, soudkyně – Okresní soud Ostrava

Trest domácího vězení, podmínky pro rozhodnutí
Lektor: JUDr. Roman Vicherek, PhD., soudce – Krajský soud Ostrava

Trest domácího vězení, úloha Probační a mediační služby
Lektor: Mgr. Jitka Měřínská, probační úředník, vedoucí střediska, Probační a mediační služba Frýdek – Místek

Workshop byl financován z rozpočtu Statutárního města Ostravy:
Veřejnoprávní smlouva číslo 3203/2018/SVZ.

27.11.2018  wokshop pro subjekty prevence kriminality v regionu Ostrava

Téma:   Odklony a mediace v trestním řízení

Odklony v trestním řízení, podmíněné zastavení trestního stíhání, narovnání v trestním řízení

Lektor: Mgr. Petr Kausta, advokát Ostrava

Mediace v trestním řízení a úloha PMS
Lektor: Mgr. Andrea Dostálová, probační úředník, vedoucí oddělení pro mládež, Probační a mediační služba Ostrava

Odklony v trestním řízení s mladistvými
Lektor: JUDr. Petr Vítek, státní zástupce – Okresní státní zastupitelství Frýdek – Místek

Workshop byl financován z rozpočtu Statutárního města Ostravy:
Veřejnoprávní smlouva číslo 3203/2018/SVZ.

19.11.2018  wokshop pro subjekty prevence kriminality v regionu Ostrava

Téma:   Újma na zdraví a nároky oběti – poškozeného

Újma na zdraví, nároky poškozeného. Odškodňování psychické újmy
Lektor: Mgr. Petr Kausta, advokát

Stanovení mechanizmu úrazu, příčinná souvislost, následek, průměrná doba léčení
Lektor: MUDr. Marek Dokoupil, MBA, znalec z oboru zdravotnictví, odvětví soudní lékařství

Dopady trestné činnosti pachatele na osobnost poškozeného. Viktimizační syndromy a jejich využití pro poradenskou práci s oběťmi trestné činnosti
Lektor: PhDr. Petr Štěpaník, psycholog

Workshop byl financován z rozpočtu Statutárního města Ostravy:
Veřejnoprávní smlouva číslo 3203/2018/SVZ.

12.11.2018  wokshop pro subjekty prevence kriminality v regionu Ostrava

Téma:  Práva obětí a jejich odškodňování

Práva obětí trestných činů podle zákona o obětech trestných činů a dle trestního řádu
Lektor: Mgr. Petr Kausta, advokát

Odškodnění dle zákona o obětech trestných činů a dle zákona č. 59/2017 Sb.
Lektor: Mgr. Jakub Severa, ředitel odboru odškodňování ministerstva spravedlnosti

Ustanovování a náklady zmocněnce poškozeného v trestním řízení
Lektor: JUDr. Jitka Kaustová, soudkyně – Okresní soud Ostrava

Workshop byl financován z rozpočtu Statutárního města Ostravy:
Veřejnoprávní smlouva číslo 3203/2018/SVZ. 

9.11.2018  wokshop pro subjekty prevence kriminality v regionu Ostrava

Téma:  Oběti domácího násilí a pohlavního zneužití

Specifika výslechu dětí, jež jsou obětí trestného činu domácího násilí a pohlavního zneužití
Lektor: kpt. Mgr. Marcela Musálková, vrchní komisařka, odbor obecné kriminality KŘPMSK

Změny v psychice dětí, jež jsou obětí trestného činu domácího násilí a pohlavního zneužití
Lektor: PhDr. Petr Štěpaník, psycholog

Duševní poruchy dětí, jež jsou obětí trestného činu domácího násilí a pohlavního zneužití
Lektor: MUDr. Kateřina Černeková, psychiatr

Workshop byl financován z rozpočtu Statutárního města Ostravy:
Veřejnoprávní smlouva číslo 3203/2018/SVZ.