Právo do škol


Právo do škol


Účel projektu

Účelem projektu je přispět k budování právního vědomí občanů od prvních tříd základních škol, a to způsobem a formou přiměřenými věku dětí, tím podporovat a posilovat právní vědomí dětí v základních oblastech práva.

Co děláme

  • analýza stavu budování právního vědomí ve výuce na základních školách
  • sestavení týmu odborníků, učitelů, metodiků, právníků, psychologů, IT pracovníků a dalších
  • vytvoření metodiky a výukových programů pro výuku práva na základních školách
  • zahájení školení učitelů k výuce práva a následně učení práva na základních školách
  • získání donátorů k realizaci projektu

Náš cíl

  • vytvořit živý (možnost provádění aktuálních změn) interaktivní výukový materiál v elektronické podobě – webovém rozhraní
  • zdarma umožnit užívat výukové materiály všem základním školám
  • realizovat výuku samotnými učiteli v základních školách v rámci stanoveného rozsahu učebních hodin a učebních předmětů

S kým navazujeme spolupráci

Základní školy, obce, krajské úřady, Ministerstvo školství, právnické fakulty, Česká advokátní komora, soudci, advokáti, státní zástupci, policisté, školští metodici, učitelé, psychologové, psychiatři, preventisté kriminality a další subjekty.

Garanti projektu     

Mgr. Petr Kausta - právní a organizační řešení
Denis Jankovský – IT a technická řešení

Transparentní účet projektu   115-81250287/010046

Generální partneři projektu

ELISCHKA SYSTEMS s.r.o., www.elischka.cz
Mgr. Petr Kausta, advokátní kancelář, www.kausta.cz

POMÁHÁME VÁM ZNÁT PRÁVO

  • Aktuality v projektu

1.11.2018 - Zadání analýzy projektu

od 1.1.2019 probíhá právní analýza problematiky a konzultace s odborníky v oblasti školství, pracovníky prevence, psychology, právníky.