Informační web o právu


Informační web o právu


Účel projektu:

Srozumitelným způsobem poskytovat všem lidem právní informace ze všech oblastí práva „na jednom místě“, tedy na webové stránce Nadačního fondu Paragraf www.nfparagraf.cz, a tím přispívat ke zvyšování právního vědomí a všeobecných znalostí o právu, představ o jeho účelu, oprávněnosti a platnosti.

Budovat právní vědomí občanů v tom, co je „po právu“, jaké platné právo ve společnosti existuje, jak je realizováno a vymáháno.

Poskytovat právní vzdělávání a posilovat právního vědomí obyvatel ve všech oblastech práva.

Obsah informačního webu:

  • základní právní informace pro všechny
  • speciální sekce pro děti
  • informace k jednotlivým projektům nadačního fondu


Naše cíle:

  • volně přístupný web s právními informacemi pro všechny
  • právní informace aktuální, relevantní a ve formě srozumitelné dětem a právním laikům
  • provozování newsletteru nadačního fondu s aktuálními právními informacemi

Garanti projektu   

Denis Jankovský – IT a technická řešení
JUDr. Miroslav Ondrúš – právní obsah


Transparentní účet projektu   115-8146020297/0100


Generální partneři projektu

ELISCHKA SYSTEMS s.r.o., www.elischka.cz
Mgr. Petr Kausta,  advokátní kancelář, www.kausta.cz

POMÁHÁME VÁM ZNÁT PRÁVO

 

 

  • Aktuality v projektu

1.7.2018 - Zahájení prací na webu nadačního fondu Paragraf

Byly zahájeny práce na analýze a budoucím technickém řešení webu Nadačního fondu Paragraf. Veškerá technická a programátorská řešení zajišťuje společnost ELISCHKA SYSTEMS s.r.o..

Více zde o společnosti  ELISCHKA SYSTEMS s.r.o.