Život s paragrafy


Život s paragrafy


Účelem projektu je zvláštní AKTIVITY s lokálními i celorepublikovými působnostmi v různých oblastech práva, zejména se zaměřením na rozvoj právního vědomí občanů a prevencí kriminality.

Nadační fond Paragraf  je neziskovou organizací, která má za cíl podporovat finanční prostředky a tyto prostředky pro podporu a rozvoj ochrany lidských práv, vzdělávání občanů v oblasti práva, vzdělávání dětí a mládeže ve školství v oblasti práv, projekty zvyšující právní vědomí ve společnosti, budování právního vědomí v demokratických společnostech a možnostech využití právního vědomí občanů, zapojení právnických veřejnosti do aktivních aktivit v oblasti zvyšování právního vědomí občanů, diskusí o palčivých tématech právního vědomí ve společnosti, podpory a rozvoje projektů v oblasti prevence kriminality, podpory obětí trestných činů a osob, které potřebují pomoc v oblasti ochrany lidských práv.

Transparentní účet projektu:    115-9755270237 / 0100

Garant projektu 

Mgr. Petr Kausta

Generální partner projektu 

Advokátní kancelář Mg r. Petr Kaustawww.kausta.cz

 

AKTIVITA:

Aktivita 1. Prevenčně informační články k obětem trestných činů

Ve spolupráci s Moravskoslezským Deníkem publikujeme v úterním Týdeníku stránku s právními a praktickými informacemi, určenými zejména potenciálními obětemi trestných činů a dalšími závadným jednáním. Tyto texty jsou často doplněny o vyjádření odborníka, žijícího zástupce Policie ČR nebo Městské policie, psycholog, soudní znalec apod. Další přispíváme do periodika Ostravská radnice. Účelem všech těchto článků je zejména napomoci prevence kriminality zvyšováním informovanosti a posilováním právního vědomí veřejnosti. Tyto články vycházejí za aktuální podporu Statutárního města Ostrava v rámci projektu Prevence kriminality.

Partneři:
Advokátní kancelář Mgr. Petr Kaustawww.kausta.cz
Moravskoslezský Deník, www.moravskoslezsky.denik.cz
Statutární město Ostrava, www.ostrava.cz
Policie české republiky, www.policie.cz


Aktivita 2. Rozhlasová právní poradna

Zástupci nadačního fondu pravidelně vystupují v pořadu Poradna Českého rozhlasu Ostrava, v němž společně s dalšími odborníky z řad Policie České republiky, Městské policie Ostrava i z dalších institucí diskutujeme o aktuálních tématech zejména z oblasti prevence kriminality a bezpečnosti obecně a odpovídáme na otázky posluchačů.

Partneři:
Advokátní kancelář Mgr. Petr Kaustawww.kausta.cz
Český rozhlas Ostrava, www.ostrava.rozhlas.cz
Policie české republiky, www.policie.cz

 

Aktivita 3. Samolepka "Chraň si své bezpečí"

Nadační fond Paragraf ve spolupráci s Policií české republiky, Probační a mediační službou a Statutárním městem Ostrava jsme připravil a vyrobil samolepku, která se umísťuje na vnitřní stranu dveří bytu.Smyslem a účelem samolepky je, aby se každý uživatel bytu přesvědčil o tom kdo za dveřmi bytu stojí, a to ještě před tím než dveře otevře.
Samolepka vizualně upozorňuje každého, zejména pak děti a seniory, aby se nejdříve podívali kukátkem dveří, kdo za dveřmi stojí a zajistili dveře bezpečnostním řetízkem a teprve potom případně neznámé osobě dveře pootevře (dveře zajištěné řetízkem) a zjistí jaký je jeho účel návštěvy. Samolepka slovně "POZOR NEBEZPEČÍ" upozorňuje na možné nebezpečí, dále obrázkem nebezpečnou osobu personifikuje do osoby zloděje - tento však představuje všechny možné nebezpečné osoby, a to podvodné podomní prodejce všeho možného, podvodníky vydávající se za řemeslníky a opraváře, výběrčí nájmu, vyúčtování elektříny a plynu. Na samolepce je vyobrazeno telefonní číslo "158" se návodem "VOLEJ POLICII" což předjímá situaci, kdy za dveřmi stojí nebezpečná osoba a je potřeba ihned volat o pomoc policii.

Partneři:
Advokátní kancelář Mg r. Petr Kausta www.kausta.cz
Policie České republiky, www.policie.cz Probační a mediační služba, www.pmscr.cz Samolepku graficky vyrobil: MARF sro, www.marf.cz 
 


 

POMÁHÁME VÁM ZNÁT PRÁVO

  • Aktuality v projektu

14.1.2020 - Povinnosti v manželství

O právech a povinnostech manželů bude mluvit Mgr. Zuzana Zádrapová z Nadačního fondu Paragraf. Dzvíte se spoustu zajímavých informací, mj. io závazcích, kteří podle sebe a taky vaše dětské emocemi plnit sezdané páry. O tom, kdo z nás nemá povědomí.

Více zde

26.11.2019 - Náhrada materiálních újmy

Co se týká pod pojmem majetkuková újma. Zjistíte, že jste nerozumí jen výše škody, o tom, že vaše majetek je ohrožen, ale je možné jej využít i ušlý zisk. Na všechny otázky v Poradně Českém rozhlasu Ostrava odpovala  Mgr. Zuzana Zádrapová  za Nadační fond Paragraf.

Více zde

8.10.2019 - Náhrada újmy

na zdraví, zdraví, či v jiné oblasti vinou někoho jiného? Pak vás bude určitě zajímat, že se můžete domáhat škody. Jaká jsou vaše práva a kdo je váš výčet? Radí Zuzana Zádrapová z Nadačního fondu Paragraf.

Více zde

18.6.2019 - Dědictví a uspořádání majetku seniorů

J jste v seniorském věku a chcete svůj majetek pro příští roky? Máte zato, že si užíváte s přáteli, kteří zasílají větší část dědictví, než mu přísluší ze zákona? Nebo chcete oslovit svého majetku a osvobodit ho tak, aby vaše budoucí dědického řízení? Na všechny otázky v Poradně Českém rozhlasu Ostrava odpovala  Mgr. Zuzana Zádrapová  za Nadační fond Paragraf.

Více zde

4.6.2019 - Domácí násilí páchané na seniorech II.

J ak vypadá policejní vyšetřování domácího násilí v praxi i kamkoli se oběťmi obrátit o pomoc radili v Poradně Českého rozhlasu Ostrava Mgr. Michaela Tarjanová  za Nadační fond Paragraf a por. Mgr. Soňa Štětínská, oddělení tisku a pravence policie Krajského ředtví policie MSK.

Více zde

21.5.2019 - Domácí násilí páchané na seniorech I.

O domácím násilí na seniorech ao tom, kde se oběti obrátí na pomoc, radili v Poradně Českého rozhlasu Ostrava Mgr. Petr Kausta  za Nadační fond Paragraf a por. Mgr. Soňa Štětínská, oddělení tisku a pravence policie Krajského ředtví policie MSK.

Více zde

30.4.2019 - Cestování (zejména seniorů) v MHD

Cestování v MHD přináší mnoho výhod, ale ve vozech MHD, nejen na seniory, číhají i různé nástrahy. Na co si dát pozor, upozorňují v Poradně Českého rozhlasu Ostrava Mgr. Petr Kausta za Nadační fond Paragraf a  Mgr. Bc. René Klímek, vrchní komisař dopravní policie Krajského řediteltví policie MSK.

Více zde

9.4.2019 - Zdravotní stav seniorů v dopravě

O fyzické a psychické kondici seniorů, k zdravotním prohlídkám seniorů a další problematice radili v Poradně Českého rozhlasu Ostrava Mgr. Petr Kausta za Nadační fond Paragraf a  Mgr. Bc. René Klímek, vrchní komisař dopravní policie Krajského řediteltví policie MSK.

Více zde

26.3.2019 - Bezpečnost seniorů v dopravě

O rizicích, která pro seniory představuje řízení auta, kola ale i o nástrahách, se kterými je třeba počítat v roli chodce.
K této problematice radili v Poradně Českého rozhlasu Ostrava Mgr. Petr Kausta za Nadační fond Paragraf a plk. Mgr. Bc. Jiří Zlý, vedoucí odboru služby dopravní policie Krajského řediteltví policie MSK.

Více zde

12.3.2019 - Bezpečnost seniorů

Na seniory čeká doma i na ulici spousta různých nástrah. Jak se jim vyhnout a na co si dát třeba pozor při cestování hromadnou dopravou?
K této problematice radili v Poradně Českého rozhlasu Ostrava Mgr. Petr Kausta za Nadační fond Paragraf a policejní komisařka por. Mgr. Daniela Vlčková z oddělení tisku a prevence policie Krajského řediteltví policie MSK.

Více zde

26.2.2019 - Podomní prodejci a podvodníci

Jak se bránit nekalým praktikám a jak případně napravit škody při nerozvážném podpisu smlouvy radili v Poradně Českého rozhlasu Ostrava Mgr. Zuzana Zádrapová za Nadační fond Paragraf a  Michael Beneš, mluvčí ostravské městské policie.

Více zde

22.2.2019 - Evropský den obětí

Každoročně na den 22.2. připadá Evropský den obětí, který upozorňuje na potřebu poskytování pomoci zejména obětem trestných činů, a v neposlední řadě i osobám jim blízkým, které jsou mnohdy, byť nepřímo, trestnou činností rovněž zasaženy.
Na tiskové konferenci Probační a mediační služby (PMS) v Praze k tomuto významnému dni vystoupil i Mgr. Petr Kausta, advokát a současně předseda správní rady Nadačního fondu Paragraf, a to společně s ředitelkou PMS Mgr. Andreou Matouškovou a ředitelem odboru odskodňováni ministerstva spravedlnisti Mgr. Jakubem Severou.
Vystoupení Petra Kausty je v čase vysílání od 38:00 do 45:15 min.


Více zde

29.1.2019 - Podvody na seniorech (falešní vnuci)

K podvodům na seniorech nebo problematice tzv. falešné vnuků vystoupil v Poradně Českého rozhlasu Ostrava Mgr. Petr Kausta za Nadační fond Paragraf a policejní komisařka por. Mgr. Daniela Vlčková z oddělení tisku a prevence policie Krajského ředtví policie MSK.

Více zde

9.10.2018 - Právní gramotnost občanů

Rozhovor o právní gramotnosti a předsednictví správní rady Nadačního fondu Paragraf Mgr. Petrem Kaustou v Českém rozhlase Ostrava.


Více zde