Ostravské paragrafy


Ostravské paragrafy

100 LET Krajského soudu v Ostravě

26.5.2022 - den k příležitosti 100. výročí EXISTENCE KRAJSKÉHO SOUDU V OSTRAVĚ

DEN PLNÝ EXKURZÍ, PREZENTACÍ SOUDNÍCH JEDNÁNÍ, DISKUSÍ, PŘEDNÁŠEK, DIVADELNÍCH A FILMOVÝCH PŘEDSTAVENÍ, TO VŠE S TÉMATIKOU PRÁVA SE USKUTEČNÍ DNE:

dne 26. 5. 2022 (čtvrtek) současně v Ostravě a Frýdku – Místku
dne 28.5.2022 (sobota) v Olomouci.


Organizátoři:

Nadační fond Paragraf
Krajský soud v Ostravě

Charakter projektu - Den k příležitosti 100. výročí existence Krajského soudu v Ostravě:

Den k příležitosti 100. výročí existence Krajského soudu v Ostravě je neziskovým projektem, který je hrazen z prostředků neziskového subjektu - Nadačního fondu Paragraf v rámci jeho dlouhodobého projektu "Bezpečná Ostrava". Všechny zúčastněné subjekty a zúčastněné osoby v tomto projektu účastní bezplatně bez nároku na jakoukoliv odměnu. Finanční prostředky Nadační fond Paragraf získává od dárců a z něj pak financuje své projekty nebo projekty na, kterých spolupracuje v rámci svého statutu.

Pokud se rozhodnete podpořit Nadační fond Paragraf darem v jakékoliv výši, pak tak můžete učinit na transparentní účet nadačního fondu č. 115-7550580267/0100: https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/115-7550580267

Instituce zapojené do festivalu OSTRAVSKÉ PARAGRAFY 100 LET Krajského soudu v Ostravě:

Krajský soud v Ostravě, Okresní soud v Ostravě, Okresní soud ve Frýdku – Místku, Krajské státní zastupitelství v Ostravě, Okresní státní zastupitelství v Ostravě, Česká advokátní komora, Probační a mediační služba, Vazební věznice Ostrava, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Ústav soudního lékařství FNO, Městská policie Ostrava, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje.


Mediální podpora festivalu OSTRAVSKÉ PARAGRAFY 100 LET Krajského soudu v Ostravě:

Česká televize Ostrava, Český rozhlas Ostrava, Polar televize, Moravskoslezský deník.

Upozornění: besedy, prohlídky a další akce nejsou koncipovány jako právní poradna a dotazy týkající se konkrétních právních problémů nemohou být a nebudou zodpovězeny.


PROGRAM

Krajský soud v Ostravě
dopolední program pro školy v budově Krajského soudu v Ostravě

Místo konání: Krajský soud v Ostravě, Havlíčkovo nábřeží 34, 728 81 Ostrava
Datum konání: 26.5.2022

8:30 – 12:00
Prohlídky Krajského soudu v Ostravě s průvodcem každých 30 minut

Počet míst – vždy 15 osob

9:00
Projekce filmu „12 rozhněvaných mužů“ a následná panelová diskuse s odborníky z oblasti práva (soudce, státní zástupce, advokát).

Jednací síň č. 7, počet míst – 60 osob

Režie Sidney Lumet, Drama, USA, 1957, s Jiřím Voskovcem

Děj snímku se odehrává v jedné místnosti, kde má 12 soudních porotců jednomyslně rozhodnout, zda je chlapec vinen či nevinen z vraždy svého otce. Scénář filmu však neklade důraz na to, zda je obžalovaný opravdu vinen, ale zabývá se obhajobou lidského názoru a přesvědčení. Ačkoliv se na počátku jednání soudní poroty zdá, že případ je zcela jasný a obviněný je opravdu vinen, opačný názor jednoho z porotců vede k opakovaným hlasováním porotců o vině či nevině obviněného chlapce.

9:30, 10:30, 11:30
Beseda Policie ČR (trvání 40 minut)

Jednací síň č. 305, počet míst – 20 osob

9:30, 10:30, 11:30
Beseda Vězeňské služby ČR (trvání 40 minut)

Jednací síň č. 307, počet míst – 20 osob

9:30, 10:30, 11:30
Beseda soudce, státního zástupce (trvání 40 minut)

Jednací síň č. 309, počet míst – 20 osob

9:30, 10:30, 11:30
Beseda České advokátní komory (trvání 40 minut)

Jednací síň č. 137, počet míst – 20 osob

9:30, 10:30, 11:30
Beseda civilních soudců (trvání 40 minut)

Jednací síň č. 139, počet míst – 20 osob

9:30, 10:30, 11:30
Beseda Probační a mediační služby (trvání 40 minut)

Jednací síň č. 248, počet míst – 20 osob

Upozornění: Před vstupem do budovy soudu je nutná bezpečnostní prohlídka přes bezpečnostní rám. Do budovy soudu je zakázáno vnášet zbraně, střelivo, výbušniny, omamné a psychotropní látky (drogy, alkohol), nože a jiné předměty.


Krajský soud v Ostravě
odpolední program pro širokou veřejnost v budově Krajského soudu v Ostravě

Místo konání: Krajský soud v Ostravě, Havlíčkovo nábřeží 34, 728 81 Ostrava
Datum konání: 26.5.2022

16:00 – 18:30
Prohlídky soudu s průvodcem každých 30 minut

Počet míst – vždy 15 osob - prosíme, dostavte se vstupenkou, ke vstupu do budovy soudu alespoň 20 minut před zahájením uvedeného programu; po vstupu do budovy soudu bude u každého návštěvníka provedena bezpečnostní prohlídka bezpečnostním rámem, a může tak dojít ke zdržení při vstupu do budovy.
Prohlídka budovy soudu seznámí návštěvníka se samotnou historií budov krajského soudu sahající do roku 1870, vznikem Krajského soudu v Ostravě a následným, zahájením jeho úřední činnosti k 15.5.1922, přes dokončení stavby hlavní budovy v roce 1929.
Vnitřní prohlídka zázemí soudu návštěvníka seznámí s putováním soudních spisů po budově soudu, od vnější podatelny, přes soudní oddělení, jednací síně, centrální tisková oddělení až po odchozí podatelny. V rámci prohlídky budou návštěvníci seznámeni s množstvím a rozsahem podání, která musí soud v rámci své činnosti zvládat, od spisů jednoduchých čítajících desítky stran, až po spisové materiály čítající stovky tisíc stran spisového materiálu.
Návštěvník zavítá do běžně nepřístupných prostor úseku správy soudu, která zajišťuje chod soudu po finanční a personální stránce,  navštíví také reprezentativní kancelář předsedy krajského soudu.
 

–    16:00 rezervace místa

–    16:30 rezervace místa

–    17:00 rezervace místa

–    17:30 rezervace místa

–    18:00 rezervace místa

–    18:30 rezervace místa

16:30
Projekce filmu „12 rozhněvaných mužů“ a následná panelová diskuse s odborníky z oblasti práva (soudce, státní zástupce, advokát)

Jednací síň č. 7, počet míst – 60 osob - prosíme, dostavte se vstupenkou, ke vstupu do budovy soudu alespoň 20 minut před zahájením uvedeného programu; po vstupu do budovy soudu bude u každého návštěvníka provedena bezpečnostní prohlídka bezpečnostním rámem, a může tak dojít ke zdržení při vstupu do budovy.

Režie Sidney Lumet) Drama, USA, 1957, s Jiřím Voskovcem

Děj snímku se odehrává v jedné místnosti, kde má 12 soudních porotců jednomyslně rozhodnout, zda je chlapec vinen či nevinen z vraždy svého otce. Scénář filmu však neklade důraz na to, zda je obžalovaný opravdu vinen, ale zabývá se obhajobou lidského názoru a přesvědčení. Ačkoliv se na počátku jednání soudní poroty zdá, že případ je zcela jasný a obviněný je opravdu vinen, opačný názor jednoho z porotců vede k opakovaným hlasováním porotců o vině či nevině obviněného chlapce.

rezervace místa

15:45, 16:45, 17:45
Beseda Policie ČR (trvání 40 minut)

Jednací síň č. 305, počet míst – 20 osob - prosíme, dostavte se vstupenkou, ke vstupu do budovy soudu alespoň 20 minut před zahájením uvedeného programu; po vstupu do budovy soudu bude u každého návštěvníka provedena bezpečnostní prohlídka bezpečnostním rámem, a může tak dojít ke zdržení při vstupu do budovy.

Policie ČR zprostředkuje návštěvníkům edukativní videa na téma trestné činy, přestupky a provede také ukázku výzbroje a výstroje policistů oddělení hlídkové služby a nastíní práci kriminalistického technika - zejména daktyloskopii.

-    15:45 rezervace místa

-    16:45 rezervace místa

-    17:45 rezervace místa

15:45, 16:45, 17:45
Beseda Vězeňské služby ČR (trvání 40 minut)

Jednací síň č. 307, počet míst – 20 osob - prosíme, dostavte se vstupenkou, ke vstupu do budovy soudu alespoň 20 minut před zahájením uvedeného programu; po vstupu do budovy soudu bude u každého návštěvníka provedena bezpečnostní prohlídka bezpečnostním rámem, a může tak dojít ke zdržení při vstupu do budovy.

Představení činnosti, úkolů a personální situace Vězeňské služby ČR Vazební věznice Ostrava.
-    Donucovací prostředky
-    Zbraně:
-    Pistole CZ vz. 75
-    Samopal CZ Scorpion EVO 3A1
-    Útočná puška Samopal vz. 58
-    Výstroj příslušníků
-    Nepovolené předměty

-    15:45 rezervace místa

-    16:45 rezervace místa

-    17:45 rezervace místa

15:45, 16:45, 17:45
Beseda soudce, státního zástupce (trvání 40 minut)

Jednací síň č. 309, počet míst – 20 osob - prosíme, dostavte se vstupenkou, ke vstupu do budovy soudu alespoň 20 minut před zahájením uvedeného programu; po vstupu do budovy soudu bude u každého návštěvníka provedena bezpečnostní prohlídka bezpečnostním rámem, a může tak dojít ke zdržení při vstupu do budovy.

Soudci a státní zástupce nastíní návštěvníkům otázky týkající se kvalifikace a výběru soudců v průběhu moderní historie soudu, předpokladů pro vznik funkce přísedícího (laického soudce), seznámí návštěvníky s množstvím případů, které jsou projednávány u soudu krajských tak okresních. Obeznámí návštěvníky se způsobem zpracování spisů z pohledů soudce od tzv. nápadu věci až po jeho založení do spisovny soudu.
Zodpoví také otázky návštěvníků, které se budou týkat činnosti soudu a soudů.

-    15:45 rezervace místa

-    16:45 rezervace místa

-    17:45 rezervace místa

15:45, 16:45, 17:45
Beseda České advokátní komory (trvání 40 minut)

Jednací síň č. 137, počet míst – 20 osob - prosíme, dostavte se vstupenkou, ke vstupu do budovy soudu alespoň 20 minut před zahájením uvedeného programu; po vstupu do budovy soudu bude u každého návštěvníka provedena bezpečnostní prohlídka bezpečnostním rámem, a může tak dojít ke zdržení při vstupu do budovy.

Česká advokátní komora nastíní návštěvníkům postavení a úlohu advokátů v systému české justice, postavení a úkoly České advokátní komory jako samosprávné stavovské organizace advokátů a jaké jsou aktivity České advokátní komory ve vztahu ke zvyšování právního vědomí studentů a ostatní veřejnosti.

-    15:45 rezervace místa

-    16:45 rezervace místa

-    17:45 rezervace místa

15:45, 16:45, 17:45
Beseda civilních soudců (trvání 40 minut)

Jednací síň č. 139, počet míst – 20 osob - prosíme, dostavte se vstupenkou, ke vstupu do budovy soudu alespoň 20 minut před zahájením uvedeného programu; po vstupu do budovy soudu bude u každého návštěvníka provedena bezpečnostní prohlídka bezpečnostním rámem, a může tak dojít ke zdržení při vstupu do budovy.

Soudci představí návštěvníkům okruh působnosti krajského soudu na civilním, správním, obchodním a insolvenčním úseku, seznámí návštěvníky s množstvím případů, které jsou projednávány u soudu krajského, tak i soudů okresních. Obeznámí návštěvníky se způsobem zpracování spisů z pohledů soudce od tzv. nápadu věci až po jeho založení do spisovny soudu.
Zodpoví také otázky návštěvníků, které se budou týkat činnosti soudu a soudů.

-    15:45 rezervace místa

-    16:45 rezervace místa

-    17:45 rezervace místa

15:45, 16:45, 17:45
Beseda Probační a mediační služby (trvání 40 minut)

Jednací síň č. 248, počet míst – 20 osob - prosíme, dostavte se vstupenkou, ke vstupu do budovy soudu alespoň 20 minut před zahájením uvedeného programu; po vstupu do budovy soudu bude u každého návštěvníka provedena bezpečnostní prohlídka bezpečnostním rámem, a může tak dojít ke zdržení při vstupu do budovy.

Probační a mediační služba seznámí účastníky s činností PMS v ose celého trestního řízení, se základními principy integrace pachatele, participací poškozeného, ochrany společnosti. Dále představí také nově vzniklá Programová centra, která zajišťují resocializační programy klientů a činnost poraden pro oběti trestných činů, které jsou součástí PMS.

-    15:45 rezervace místa

-    16:45 rezervace místa

-    17:45 rezervace místa


Okresní soud v Ostravě
dopolední program pro školy v budově Okresního soudu v Ostravě

Místo konání: Okresní soud v Ostravě, U Soudu 6187/4, 708 82 Ostrava-Poruba
Datum konání: 26.5.2022

9:00 - 9:30
Přednáška – „Jednací síň – mýty a fakta; Praktické aspekty ochrany spotřebitele“

jednací síň č. 104 (JUDr. Viktor Doležílek – soudce OS OVA)

9:30 - 10:00
Přednáška – „o diskriminaci“

jednací síň č. 104 (JUDr. Jiří Šopek – soudce OS OVA)

10:00 - 10:15
Diskuze a přestávka

10:30 - 11:00
Přednáška – „Mimořádná událost ze dne 10. 12. 2019, střelba ve Fakultní nemocnici Ostrava Poruba“

jednací síň č. 104 (brig. gen. Mgr. Tomáš Kužel - policie KŘ MSK Policie ČR)

11:00 - 11:30
Přednáška – „Trestní právo (nejen) z pohledu soudce“

jednací síň č. 104 (JUDr. Jan Kotula – soudce OS OVA)

11:30 - 13:00
Simulovaný soudní proces - Loupežné přepadení

jednací síň č. 104


Okresní soud v Ostravě
odpolední program pro širokou veřejnost v budově Okresního soudu v Ostravě

Místo konání: Okresní soud v Ostravě, U Soudu 6187/4, 708 82 Ostrava-Poruba

Datum konání: 26.5.2022

14:00 - 14:45
Přednáška – „Mimořádná událost ze dne 10. 12. 2019, střelba ve Fakultní nemocnici Ostrava Poruba“

Jednací síň č. 109, počet míst – 50 osob - prosíme, dostavte se vstupenkou, ke vstupu do budovy soudu alespoň 20 minut před zahájením uvedeného programu; po vstupu do budovy soudu bude u každého návštěvníka provedena bezpečnostní prohlídka bezpečnostním rámem, a může tak dojít ke zdržení při vstupu do budovy.
(plk. Mgr. Bc. Libor Schejok, MBA, náměstek ředitele pro vnější službu)

rezervace místa

14:30 - 16:00
Simulovaný soudní proces Loupežné přepadení

Jednací síň č. 104, počet míst – 110 osob - prosíme, dostavte se vstupenkou, ke vstupu do budovy soudu alespoň 20 minut před zahájením uvedeného programu; po vstupu do budovy soudu bude u každého návštěvníka provedena bezpečnostní prohlídka bezpečnostním rámem, a může tak dojít ke zdržení při vstupu do budovy.

rezervace místa

15:00 - 15:30
Přednáška – „Účinky užití fentanylu (opiátu) a kazuistika tragických následků“

Jednací síň č. 109, počet míst – 50 osob - prosíme, dostavte se vstupenkou, ke vstupu do budovy soudu alespoň 20 minut před zahájením uvedeného programu; po vstupu do budovy soudu bude u každého návštěvníka provedena bezpečnostní prohlídka bezpečnostním rámem, a může tak dojít ke zdržení při vstupu do budovy.
(kpt. Bc. Přemysl Wrobel a kpt. Mgr. Jan Voráček - policisté odboru obecné kriminality)

rezervace místa

Upozornění: Před vstupem do budovy soudu je nutná bezpečnostní prohlídka přes bezpečnostní rám. Do budovy soudu je zakázáno vnášet zbraně, střelivo, výbušniny, omamné a psychotropní látky (drogy, alkohol), nože a jiné předměty.


Okresní soud v Ostravě
celodenní program pro širokou veřejnost před budovou Okresního soudu v Ostravě

Místo konání: Okresní soud v Ostravě, U Soudu 6187/4, 708 82 Ostrava-Poruba
Datum konání: 26.5.2022


10:00 - 18:00
Prohlídka techniky Policie ČR, Vazební věznice Ostrava, Městské policie Ostrava, Hasičský záchranný sbor MSK

Policie ČR

Speciální pořádková jednotka:
–    Technické vozidlo Iveco v barvách PČR s obytným přívěsem
–    Eskortní vozidlo VW Crafter v barvách PČR
–    Toyota Land Cruiser + člun Alunautic v barvách PČR
–    VW Amarok v barvách PČR + čtyřkolka
–    Škoda Octavia s rámem
–    VŠMP – Mercedes
–    Stan s výstrojí a výzbrojí

Dopravní policie:
–    Motorka BMW
–    Škoda Kodiaq v barvách PČR
–    Škoda Kodiaq v civilním provedení s měřičem rychlosti
–    Škoda Superb v civilním provedení
–    VW Transportér – mobilní kancelář pro policisty – „nehodáře“

Vazební věznice Ostrava

–    Služební kynologie – zadržení vězněné osoby, poslušnost, vyhledávání drog
–    Vozový park VS ČR - eskortní autobus, sanitka, LT
–    Donucovací prostředky
–    Zbraně:
o    Pistole CZ vz. 75 (KS i OS)
o    Samopal CZ Scorpion EVO 3A1
o    Útočná puška Samopal vz. 58
o    Expanzní zbraň Kraken
–    Výstroj příslušníků
–    Nepovolené předměty

Městská policie Ostrava

Skupina kynologie
–    Ukázka práce se psy 13:30 a 15:30 (délka ukázky cca 15 minut)
-    Ukázka základní poslušnosti služebního psa
-    Ukázka zadržení pachatele
–    Služební vozidlo pro přepravu psů VW Caddy

Skupiny hipologie
–    Ukázka práce s koňmi 13:00 a 16:00 (délka ukázky cca 15 minut)
-    Základní ovladatelnost služebních koní
-    Proražení davu (symbolicky, plastové sudy)
-    Ukázka s pyrotechnikou (skok přes hořící oheň, reakce koně na petardy)
–    Služební vozidlo pro přepravu koní Renault Midlum

Skupina hlídkové služby
–    Služební vozidlo Škoda Octavia
–    Technika – laserový měřič rychlosti, informativní měřič rychlosti, dräger, hlukoměr, taktická výstroj strážníků

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

–    Cisternová automobilová stříkačka CAS 20 MB Econic – prvosledové vozidlo vybaveno k provádění různým typům zásahů.
–    Automobilový žebřík AŽ 30 – dosah žebříku 30 metrů.
–    Technický automobil MB Sprinter – vozidlo určené pro specialisty pro práci ne výškách a nad volnou hloubkou – lezecké družstvo HZS MSK.

Probační a mediační služba

–    Prezentace činnosti Probační a mediační služby


Okresní soud ve Frýdku - Místku
dopolední program pro širokou veřejnost v budově Okresního soudu ve Frýdku - Místku

Místo konání: Okresní soud ve Frýdku – Místku, Na Poříčí 3206, 738 01 Frýdek-Místek
Datum konání: 26.5.2022
 

9:00, 10:00
Komentovaná prohlídka prostor Okresního soudu ve Frýdku – Místku včetně závěrečné diskuse

Počet míst – 20 osob - prosíme, dostavte se vstupenkou, ke vstupu do budovy soudu alespoň 20 minut před zahájením uvedeného programu; po vstupu do budovy soudu bude u každého návštěvníka provedena bezpečnostní prohlídka bezpečnostním rámem, a může tak dojít ke zdržení při vstupu do budovy.

-    9:00 rezervace místa

-    10:00 rezervace místa

9:00, 10:00, 11:00
Beseda České advokátní komory

Počet míst – 20 osob - prosíme, dostavte se vstupenkou, ke vstupu do budovy soudu alespoň 20 minut před zahájením uvedeného programu; po vstupu do budovy soudu bude u každého návštěvníka provedena bezpečnostní prohlídka bezpečnostním rámem, a může tak dojít ke zdržení při vstupu do budovy.

Česká advokátní komora nastíní návštěvníkům postavení a úlohu advokátů v systému české justice, postavení a úkoly České advokátní komory jako samosprávné stavovské organizace advokátů a jaké jsou aktivity České advokátní komory ve vztahu ke zvyšování právního vědomí studentů a ostatní veřejnosti.

-    9:00 rezervace místa

-    10:00 rezervace místa

-    11:00 rezervace místa

9:00, 10:00, 11:00
Beseda Probační a mediační služby ČR, střediska Frýdek – Místek

Počet míst – 20 osob - prosíme, dostavte se vstupenkou, ke vstupu do budovy soudu alespoň 20 minut před zahájením uvedeného programu; po vstupu do budovy soudu bude u každého návštěvníka provedena bezpečnostní prohlídka bezpečnostním rámem, a může tak dojít ke zdržení při vstupu do budovy.

Probační a mediační služba seznámí účastníky s činností PMS v ose celého trestního řízení, se základními principy integrace pachatele, participací poškozeného, ochrany společnosti. Dále představí také nově vzniklá Programová centra, která zajišťují resocializační programy klientů a činnost poraden pro oběti trestných činů, které jsou součástí PMS.

-    9:00 rezervace místa

-    10:00 rezervace místa

-    11:00 rezervace místa


Okresní soud ve Frýdku - Místku
odpolední program pro širokou veřejnost v budově Okresního soudu ve Frýdku - Místku

Místo konání: Okresní soud ve Frýdku – Místku, Na Poříčí 3206, 738 01 Frýdek-Místek
Datum konání: 26.5.2022

14:00, 15:00, 16:00
Komentovaná prohlídka prostor Okresního soudu ve Frýdku – Místku včetně závěrečné diskuse

Počet míst – 20 osob - prosíme, dostavte se vstupenkou, ke vstupu do budovy soudu alespoň 20 minut před zahájením uvedeného programu; po vstupu do budovy soudu bude u každého návštěvníka provedena bezpečnostní prohlídka bezpečnostním rámem, a může tak dojít ke zdržení při vstupu do budovy.

-    14:00 rezervace místa

-    15:00 rezervace místa

-    16:00 rezervace místa

14:00, 15:00, 16:00
Beseda České advokátní komory

Počet míst – 20 osob - prosíme, dostavte se vstupenkou, ke vstupu do budovy soudu alespoň 20 minut před zahájením uvedeného programu; po vstupu do budovy soudu bude u každého návštěvníka provedena bezpečnostní prohlídka bezpečnostním rámem, a může tak dojít ke zdržení při vstupu do budovy.

Česká advokátní komora nastíní návštěvníkům postavení a úlohu advokátů v systému české justice, postavení a úkoly České advokátní komory jako samosprávné stavovské organizace advokátů a jaké jsou aktivity České advokátní komory ve vztahu ke zvyšování právního vědomí studentů a ostatní veřejnosti.

-    14:00 rezervace místa

-    15:00 rezervace místa

-    16:00 rezervace místa

14:00, 15:00, 16:00
Beseda Probační a mediační služby ČR, střediska Frýdek – Místek

Počet míst – 20 osob - prosíme, dostavte se vstupenkou, ke vstupu do budovy soudu alespoň 20 minut před zahájením uvedeného programu; po vstupu do budovy soudu bude u každého návštěvníka provedena bezpečnostní prohlídka bezpečnostním rámem, a může tak dojít ke zdržení při vstupu do budovy.

Probační a mediační služba seznámí účastníky s činností PMS v ose celého trestního řízení, se základními principy integrace pachatele, participací poškozeného, ochrany společnosti. Dále představí také nově vzniklá Programová centra, která zajišťují resocializační programy klientů a činnost poraden pro oběti trestných činů, které jsou součástí PMS.

-    14:00 rezervace místa

-    15:00 rezervace místa

-    16:00 rezervace místa

17:00 – 19:00
Simulovaný soudní proces - Týrání osoby žijící ve společném obydlí včetně závěrečné diskuse

Počet míst – 80 osob - prosíme, dostavte se vstupenkou, ke vstupu do budovy soudu alespoň 20 minut před zahájením uvedeného programu; po vstupu do budovy soudu bude u každého návštěvníka provedena bezpečnostní prohlídka bezpečnostním rámem, a může tak dojít ke zdržení při vstupu do budovy.

-    17:00 rezervace místa

Upozornění: Před vstupem do budovy soudu je nutná bezpečnostní prohlídka přes bezpečnostní rám. Do budovy soudu je zakázáno vnášet zbraně, střelivo, výbušniny, omamné a psychotropní látky (drogy, alkohol), nože a jiné předměty.

 


Vazební věznice Ostrava
komentované prohlídky vybraných prostor Vazební věznice Ostrava pro studenty středních škol v Ostravě

Místo konání: Vazební věznice Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 34a, 701 28 Ostrava

15:30, 16:00, 17:00
Komentované prohlídky prostor vazební věznice v Ostravě.

S ohledem na možnosti kapacity a bezpečnosti budou prohlídky realizovány pouze pro vybrané studenty středních škol, starších 15-ti let. Před prohlídkou je nutná identifikace a bezpečnostní prohlídka.

 Ústav soudního lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě
komentované prohlídky pro širokou veřejnost

Fakultní nemocnice Ostrava
Místo konání: Ústav soudního lékařství, 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba
Datum konání: 26.5.2022

13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 15:40, 16:20
Komentovaná prohlídka prostor Ústavu soudního lékařství

Počet míst – 20 osob - prosíme, dostavte se vstupenkou alespoň 10 minut před zahájením uvedeného programu

Ústav soudního lékařství FN Ostrava (ÚSL) poskytuje široký soudně – lékařský servis pro spádovou oblast Moravskoslezského kraje (1,25 milionu obyvatel). Jde především o provádění zdravotních pitev, soudních pitev a dále pak kompletní toxikologický servis s analýzou širokého spektra látek včetně drog.
Ročně se zde provede přibližně 1 200 pitev, 3 000 toxikologických vyšetření a 4 000 vyšetření krve na alkohol. Objemem a spektrem poskytovaných služeb patří ÚSL Ostrava mezi přední soudně lékařská pracoviště v ČR. ÚSL disponuje moderním pitevním traktem a špičkově vybavenou toxikologickou laboratoří. Mimo náplň autoptickou a toxikologickou se vysokoškolští pracovníci podílejí rovněž na výuce LF Ostravské univerzity.

-    13:00 rezervace místa

-    13:40 rezervace místa

-    14:20 rezervace místa

-    15:00 rezervace místa

-    15:40 rezervace místa

-    16:20 rezervace místaNárodní divadlo moravskoslezské – Divadlo „12“
divadelní představení pro širokou veřejnost

Místo konání: Čs. legií 148/14, Ostrava – Moravská Ostrava
Datum konání: 26.5.2022


10:00, 15:00
Divadelní představení pro veřejnost a následná beseda se soudcem, státním zástupcem a advokátem

Počet míst – 60 osob - prosíme, dostavte se vstupenkou alespoň 15 minut před zahájením uvedeného programu

 

Divadelní hra: THRILL ME (Vzruš mě!)

Vězněný muž po letech opět vypovídá o svém dávném zločinu. Jakou roli v něm vlastně sehrál a jakou sehrál jeho komplic? Kdy se touha stává posedlostí a kam až je člověk schopen zajít? Příběh o vášni, touze a překračování hranic pro dva mladé herce. Muzikál je založen na skutečné události z Chicaga roku 1924, kdy dva studenti práv z bohatých rodin zabili čtrnáctiletého chlapce. Mladíkům bylo v té době 18 a 19 let a jejich motivací byl pocit vzrušení z takového činu a snaha o dokonalý zločin. Poprvé byl muzikál uveden v New Yorku v roce 2003, úspěšné off-broadwayské nastudování následovalo v roce 2005 a od té doby byl inscenován v řadě zemí po celém světě. V České republice byl tento komorní krimi muzikál uveden pouze jednou.

Vstupné: 100,- Kč, divadelní představení 85 minut, beseda se soudcem, státním zástupcem a advokátem 60 minut

-    10:00 rezervace místa

-    15:00 rezervace místa


Krajský soud v Olomouci
komentované prohlídky pro širokou veřejnost v budově Krajského soudu v Olomouci

Místo konání: Krajský soud - pobočka Olomouc, Studentská č.7, 771 11 Olomouc
Datum konání: 28.5.2022 !!!!!!!!


10:00, 13:00

Komentovaná prohlídka prostor Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci

Počet míst – 20 osob - prosíme, dostavte se vstupenkou, ke vstupu do budovy soudu alespoň 20 minut před zahájením uvedeného programu; po vstupu do budovy soudu bude u každého návštěvníka provedena bezpečnostní prohlídka bezpečnostním rámem, a může tak dojít ke zdržení při vstupu do budovy.

Prohlídka budovy soudu seznámí návštěvníka se samotnou historií budov pobočky krajského soudu Ostrava sahající do roku 1993.
Vnitřní prohlídka zázemí soudu návštěvníka seznámí s putováním soudních spisů po budově soudu, od vnější podatelny, přes soudní oddělení, jednací síně, centrální tisková oddělení až po odchozí podatelny. V rámci prohlídky budou návštěvníci seznámeni s množstvím a rozsahem podání, která musí soud v rámci své činnosti zvládat, od spisů jednoduchých čítajících desítky stran, až po spisové materiály čítající stovky tisíc stran spisového materiálu.
Návštěvník zavítá do běžně nepřístupných prostor úseku správy soudu, která zajišťuje chod soudu po finanční a personální stránce,  navštíví také reprezentativní kancelář předsedy krajského soudu.

-    10:00 rezervace místa

-    13:00 rezervace místa

Upozornění: Před vstupem do budovy soudu je nutná bezpečnostní prohlídka přes bezpečnostní rám. Do budovy soudu je zakázáno vnášet zbraně, střelivo, výbušniny, omamné a psychotropní látky (drogy, alkohol), nože a jiné předměty.

 

  • Aktuality v projektu

5.5.2022 - Napsali o nás: Moravskoslezský deník
Chcete jít před soud, do vězení nebo na pitevnu? Musíte mít rezervaci
Hned na několika místech Moravskoslezského a Olomouckého kraje se již za několik dnů uskuteční ojedinělá akce nazvaná Ostravské paragrafy – 100 let Krajského soudu v Ostravě zaměřená na tématiku práva ...

Více zde