Dnes jsme v rámci našeho projektu „Bezpečnější Ostrava“ - Projekt "OBĚTI", který je realizován s finanční podporou Statutárního města Ostravy, uskutečnili worksop pro subjekty realizující a podílející se na prevenci kriminality na území Statutárního města Ostravy, a to na téma "Šikana ve škole a její dopady na školní kolektiv i na jednotlivce"

S příspěvky na toto téma vystoupili:

Lektor: PhDr. Ludmila Mrkvicová, klinický psycholog

Lektor: Bc. Tomáš Velička, Poradna pro primární prevenci Ostrava, z. s.

Workshop byl financován z rozpočtu Statutárního města Ostravy:
Veřejnoprávní smlouva číslo ......................

V případě vašeho zájmu se prosím obraťte na e-mail našeho Nadačního fondu Paragraf  info@nfparagraf.cz, nebo na telefonní číslo +420 596 113 101 nebo na tel. +420 724 100 353, rádi vám pomůžeme.